กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนด(1)
Share:

Author: admin