ขอจัดส่งสำเนาประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (ส.ถ.๑/๑) และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (ผ.ถ.๑/๑)

ขอจัดส่งสำเนาประกาศให้มีการเลือกตั้งสมา
Share:

Author: admin