การกำหนดสมัยประชุมสามัญ

ประกาศกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ ประจำปี 2564

ประกาศกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ ประจำปี 2563

ประกาศกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ ประจำปี 2562

Share:

Author: admin