กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนด
Share:

Author: admin