นางอาภรณ์ สว่างศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ พร้อมด้วยทีมงาน เปิดอบรมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนไผ่

Share:

Author: admin