นางอาภรณ์ สว่างศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ พร้อมทีมผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ กองการศึกษาฯ และกองสวัสดิการ เปิดอบรมโครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านกุดตะกาบทุ่งและโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระธาตุศรีมงคล

Share:

Author: admin