โครงการ”บ้านปันรัก รวมใจ”ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

Share:

Author: admin