ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดร่องระบายน้ำจำนวน 3 โครงการและโครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 11 โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 ( โดยวิธีเฉพาะเจาะจง )

โครงการร่องระบายน้ำและวางท่อกลม
Share: