มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบลวาริชภูมิ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

Share:

Author: admin