ขอขอบคุณ นายเกรียงไกร วังเจริญธนกิจ ที่มามอบน้ำดื่มจำนวน 20 โหล ให้ศูนย์พักคอย อบต.วาริชภูมิ

Share:

Author: admin