นายยงค์ชายภูอ่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิพร้อมด้วยท่านปลัดอาภรณ์ สว่างศรี ประธานสภานายสมศักดิ์ เหมือนหมาย ผอ.จุฑามาส อาจทุมมา ผอ.นัยนา สัพโส ส อบต.ประวิทย์ สัตถาผล มอบรถเข็นและเครื่องใช้แก่นายสมัย อุปสรรคและเยี่ยมให้กำลังใจนางอำพันธ์ ศรีระวรรณที่บ้านห้วยบาง ม14

Share: