นายยงค์ชาย ภูอ่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเป็นประธานเปิดงานโครงการสืบสานพรพราชดำริ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One โดยมีรองนายกปัญญา มาดี สมาชิกอบต. ม.17 นายอนงค์ลักษณ์ แผ่นคำ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางจุฑามาส อาจทุมมา สารวัต ตำรวจ คณะครูนำโดยผอ.รร.โพนไผ่นายพรศักดิ์ ฮังกาสี ผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภา อสม.และนักเรียนรร.โพนไผ่ ร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านโพนไผ่ สนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

Share: