วันนี้นายยงค์ชาย ภูอ่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิมอบหมายให้รองนายกปัญญา มาดี รองนายกศรทอง โพธิ์ชัยเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนโดยมี นางจุฑามาส อาจทุมมา ผอ.กองสาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ชาวบ้านผู้สูงอายุร่วมงานในครั้งนี้ ณศาลาเอนกประสงค์บ้านขอนขว้าง ม8 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

Share: