วันที่ 8 กันยายน 2566 นายยงค์ชาย ภูอ่าง นายกอบต.วาริชภูมิ , นางอาภรณ์สว่างศรี ปลัดอบต.วาริชภูมิ พร้อมคณะผู้บริหารและผอ.กองฯ ร่วม โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อบต.วาริชภูมิ (กิจกรรมร้อยพวงมาลัย)ชมรมผู้สูงอายุ อบต.วาริชภูมิโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วาริชภูมิ

Share: