โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายยงค์ชาย ภูอ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2566 (NO GIFT POLICY) โดยมีท่านปลัดอาภรณ์ สว่างศรี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดโครงการ และในครั้งนี้ได้มีการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการพัฒนาองค์กร ระหว่าง โรงเรียนบ้านโพนไผ่ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

Share: