นายยงค์ชาย ภูอ่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายภายในหมู่บ้านพร้อมคณะผู้บริหารที่บ้านเหล่า ม.6

Share: