ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านธาตุพัฒนาหมู่ 20 ถนนสายคลองชลประทาน-หนองกกโพธ์

แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริม
Share: