นายยงค์ชาย ภูอ่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเป็นประธานเปิดประชุมชมรมผู้สูงอายุที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

Share: