วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 พันจ่าอากาศเอก พูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายยงค์ชาย ภูอ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในฐานะผู้จัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หนองก้านเหลือง บ้านดงสีชมภู หมู่ 13

Share: