นายยงค์ชาย ภูอ่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิพร้อมคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนที่บ้านธาตุ ม20

Share: