โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2565 ท่านนายกยงค์ชาย ภูอ่าง ร่วมกับสมาชิก อบต.และเจ้าหน้าที่ อบต.วาริชภูมิ ออกมอบบ้านให้กับผู้พิการในรายของ นายกรทักษ์ บุตรสะอาด ที่บ้านหนองแวงคำ ม.19 ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครและความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกอบต.และชาวบ้าน บ้านหนองแวง ม.19ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้าง

Share: