วันที่ 14 กันยายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เป็นประธาน เปิดโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

Share: