วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ นำโดย ประธานสภาฯ นายสมศักดิ์ เหมือนหมาย นายยงค์ชาย ภูอ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,นางอาภรณ์ สว่างศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,ผอ.กองทุกกอง ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาแก้ไขรายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 และข้อราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

Share: