วันที่ 8 กันยายน 2565 นายยงค์ชาย ภูอ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยท่านวิทยากร นายทินวัฒน์ แสงศิลา ท้องถิ่นอำเภอบ้านม่วง และนายธีระพงษ์ ผิวเงิน ท้องถิ่นอำเภอวาริชภูมิ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิก อบต.วาริชภูมิ ครู และพนักงาน อบต.วาริชภูมิ เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

Share: