นางอาภรณ์ สว่างศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เปิดอบรมโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนบ้านตาดโพนไผ่

Share:

Author: admin