ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งให้เป็นพนังงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เรื
Share:

Author: admin