ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เรื(1)
Share:

Author: admin