วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศรทอง โพธิ์ชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ พร้อมนางรุ่งทอง เจริญชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ผู้อำนวยการกอง และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

Share: