วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายยงค์ชาย ภูอ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร ผอ.กองฯ ประธานสภา สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต.วาริชภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากนายธีระพงษ์ ผิวเงิน ท้องถิ่นอำเภอวาริชภูมิ มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

Share: