นายยงค์ชาย ภูอ่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยมีรองนายกปัญญา มาดี รองนายกศรทอง โพธิ์ชัย เลขานายกนางรุ่งทอง เจริญชัย ผอ.จุฑามาส อาจทุมมา สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและชาวบ้านโพนไผ่ ม10ร่วมงานในครั้งนี้ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโพนไผ่หมู่10

Share: