ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กภายในอบต.วาริชภูมิ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ. 2564 รายจ่ายค้างจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร 36
Share: