ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าวหมู่ที่ 7 (ถนนสายกุดพร้าวหมู่ที่ 7 -โคกสนุก) (โดยวิธีคัดเลือก)

โครงการก่อสร้างถนน คสล
Share: