ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจำนวน 1 โครงการและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจำนวน 5 โครงการ(งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รายจ่ายค้างจ่าย) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. และโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต
Share: