ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านธาตุหมู่ที่ 3 ตำบลวาริชภูมิขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วหอถังสูงขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรและระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีคัดเลือก

จ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบ
Share: