ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ(บุคคลธรรมดา)เพื่อปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ(นายไชยา นามนนท์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาคนงานทั่วไป
Share:

Author: admin