ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อกลม คสล.บ้านธาตุหมู่ที่ 3( หน้าวัดพระธาตุศรีมงคล)และโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูบ้านกุดตะกาบหมู่ที่ 5 จำนวน 2 โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ .2564 ( โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศผู้ชนะราคา
Share: