นายกยงค์ชาย ภูอ่าง นายกอบต.วาริชภูมิ พร้อมคณะเปิดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการIQ และ EQ เด็กป.1 และ นายปัญญา มาดี ประธานสภาอบต.วาริชภูมิ พร้อมคณะ เปิดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ที่ รพ.สต.บ้านตาดโพนไผ่ค่ะ

Share:

Author: admin