วันนี้นายกยงค์ชาย ภูอ่าง พร้อมคณะร่วมเปิดอบรมโครงการคุณธรรมพัฒนาชีวิตห่างไกลยาเสพติดของโรงเรียนบ้านหนองแวง งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วาริชภูมิ

Share:

Author: admin