ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู้ ๑๐๐ ล้านต้น ในวันศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หนองบัว บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

Share:

Author: admin