ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของ อบต.วาริชภูมิ

เอกสาร-20763
Share:

Author: admin