ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบีจุบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบีจุบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง
Share:

Author: admin