ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศกำหนดวัน-เวลา-สถานที่และระเบียบในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
Share:

Author: admin