วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายยงค์ชาย ภูอ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2567 โดยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา นางอาภรณ์ สว่างศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เจ้าหน้าที่อบต. ร่วมเปิดโครงการ ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระมหาไกรสร กิตติวรชิรเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีมงคลเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

Share: