วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายยงค์ชาย ภูอ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ (การทำยาหม่องสมุนไพรและน้ำมันเหลืองสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 โดยมีนางอาภรณ์ สว่างศรี ปลัดอบต.วาริชภูมิ คณะผู้บริหาร คณะผู้อำนวยการกองฯ เจ้าหน้าที่จาก พมจ.สกลนคร ประธานชมรมผู้สูงอายุ สมาชิกสภาอบต.วาริชภูมิ เจ้าหน้าที่และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิจัดทำโดยชมรมผู้สูงอายุ อบต.วาริชภูมิ

Share: