นายยงค์ชาย ภูอ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค. 66 โดยมีท่านปลัดอาภรณ์ สว่างศรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนสังกัด สพฐ.ทั้ง 6 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

Share: