วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายยงค์ชาย ภูอ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 8 แห่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

Share: