วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายยงค์ชาย ภูอ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ พร้อมด้วยปลัดอาภรณ์ สว่างศรี คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ อบต.วาริชภูมิ และเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ อบต.สัญจรพบประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 21-30 มีนาคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์ (ริมหนองเม็ก) บ้านตาดโพนไผ่ ม.18 และ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านโพนไผ่ ม.10

Share: