ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและจัดเตรียมผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัด อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

Share: