นายยงค์ชาย ภูอ่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิปลัดอาภรณ์ สว่างศรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนเป็นประธานเปิดโครงการรักปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิที่โรงเรียนวาริชวิทยา

Share: