วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายยงค์ชาย ภูอ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะผู้บริหาร ผอ.กองฯ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน กิจกรรม kick off จัดทำถังขยะเปียก บ.กุดพร้าว ม.7

Share: